Menu

hamtuz
yoltuz
salz
sanayituz
sutuz

Tuz üretimi ve fiyatları ülkemizde oldukça önemli bir sektör haline gelmiştir. Aslında uzun yıllardır büyük bir önem verilen yanında oluşmuş olan yan iş kolları nedeniyle gündemde sürekli olarak yerini korumaktadır. Öncelikle biraz tarihçeden bahsetmek istersek Osmanlı dönemine kadar konunun uzandığı görülmektedir. 1800’lü yıllarda Tuzla bölgesinde çıkartılan 32. Osmanlı padişahı tarafından adlandırılıyor. O dönemden bugüne de bu şekilde tarih içerisinde bir bilinirliği oluşmuş oluyor. İsmin değişmesinin ardından yine aynı yıl içerisinde belirli bazı yönetmenlikler ile beraber tuzu işlenmesi ve diğer tüm uygulama konuları devletin tekeli altında yürütülmeye başlanmış oluyor. Bölgeye verilen ismin nereden geldiği ise her zaman ilgi çekici bir diğer konu başlığı olmaktadır öyle ki bu isim bölge çevresinde kişilerin birbirlerine ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile gölün içine kaldırıma benzer taşlar yapmaları ve bunları kullanarak daha kısa bir sürede kolay ulaşım sağlamaları sayesinde isim de buradan gelmiştir.

Tarihi bir değeri ve önemi vardır. Günümüze geldiğimizde bu tarihi isimden bir şey kaybetmeden sadece ticari hayatında bir isim katılabilmek amacı ile koyuncu kaldırım tuzlası şeklinde bir isimlendirme yapılmıştır. Üretimi ve işlenmesinde dünya teknolojilerini takip etmek ve yeni teknolojiler ile verilen hizmeti daha da ileriye götürmek için çalışılıyor. Başarılı işleri ve yeni teknolojileri kendisine adapte edebilmesi ile bilinen marka, ülke içinde sektör anlamında pazarın lideri konumundadır. Birkaç yüzyıl öncesinde tuz sadece ve sadece gıda sektörü içerisinde kullanılsa da son yıllarda yol, doğal ham, sanayi, su yumuşatma ve tablet sanayi sektöründe de çok ciddi gelişmeler elde edilmesi ile beraber kullanılma yerleri oldukça genişlemiştir. Kimya sanayi içinde artık bir ana kaynak olmuştur. Yine gıdadan başka tarım alanında, hayvancılık anlamında, karla mücadele için trafik konu başlığı altında da değerlendiriliyor. Sanayi sektörü içerisinde ise gübreden deriye, kozmetikten tekstil sektörüne kadar çok fazla konu başlığı altında artık değerlendiriliyor ve farklı sektörlere destek kaynak oluyor. Bu nedenle Koyuncu Tuz Çeşitleri kendini sürekli güncellemekte Türkiye firmaları olarak tüm dünyaya mal ihraç etmektedir ve geliştirmektedir.