Menu

Ürünler

Su Yumuşatma Tuzu

Su’yun kimyasal kalitesinin iyileştirilmesi, su içinde çözünmüş halde bulunan minerallerin sudan alınması için çok yıllar önce “İyon Değiştirici Reçine Tekniği geliştirilmiştir. Bugün her sanayi tesisinde bulunan ve “Su Yumuşatma Cihazı” olarak adlandırdığımız cihazlar da birer İyon Değiştirici”dir. Bu cihazlar içinde de İyon Değiştirici Reçine bulunur. Sofra Tuzu, yani NaCl ile Rejenere edilen bu reçineler su içinde bulunan ve sertlik tabir edilen Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarını sudan alır, bunların yerine, suya NaCl tuzu içindeki Sodyum (Na) iyonunu verir. Sonuçta, sudaki sertlik alınmış olur.

Piyasada Su yumuşatma tuzu, Rejenerasyon tuzu, Tablet Tuz, Arıtma Tuzu v.s. olarak adlandırılan ürünleri Koyuncu A.Ş olarak KNC ve meinsalz markası ile üretmekteyiz. 25 Kg. lık ambalajlarda yüksek saflıkta tuz kullanarak özel olarak tasarlanmış makinelerimizle mükemmel mukavemet ve görünümde tüm dünyaya ihraç etmekteyiz.