Menu

Ürünler

Yol Tuzu

Günümüz teknolojisinde karayollarında yaşanan kazaların birçoğu kullanıcı hatası olmakla birlikte çevresel etmenlerin olumsuz etkileri yüzünden meydana gelmektedir.

Tuz oldukça korozif bir yapı oluşturmasına rağmen asfalt üzerinde oluşturacağı uzun vadeli korozyon ve maddi kayıp insan hayatı ile kıyaslanamaz.Ucuz ve etkili olması, kullanım kolaylığı gibi sebeplerden dolayı kullanılmaya devam edilmektedir.

Doğal tuzun içeriğinde gelen bazı inorganik tuzlar ise tuzun buzu eritme hızını ve performansını artırmaktadır. Ayrıca doğal inorganik bileşikler ihtiva ettiğinden çevreye de uyumludur.

KNC Yoltuzu, ham tuzun özel ekipmanlar ile kırılması sonucu müşterinin isteği doğrultusunda hazırlanan boyutlarda elde edilen üründür. Bazı özel karayolları ve gıda sektörü için vazgeçilmez bir üründür.